dissabte, 16 de gener de 2021

CIRCUIT ONLINE “ACE” CATEGORIES 2021
 

CIRCUIT ONLINE “ACE”

CATEGORIES

Bases del torneig:

1º.  El Circuit

El circuit constarà de 4 tornejos setmanals que es disputaran en format on line, no presencial, utilitzant la plataforma d'internet de l'aplicació Lichess.

Constarà de 4 tornejos que se celebraran els dissabtes 23 i 30 de gener i 6 i 13 de febrer de 2021.

El Circuit 

Se disputará por internet, jugándose las partidas en la aplicación Lichess.

Constarà de 4 torneos, que se celebrarán los sábados 23 y 30 de enero y 6 y 13 de febrero de 2021.

 

2º. Cal estar registrat a la Plataforma Lichess

El torneig es jugarà en un sol grup, i es partirà amb l'Elo que cada esportista tingui en l'aplicació lichess.

Hay que estar registrado en la Plataforma Lichess

El torneo se jugará en un solo grupo, partiendo con el Elo que se tenga en la aplicación.

I valdrà per a Elo de Lichess Y valdrá para Elo de Lichess

Enllaç 1er. Torneig 23-01-2021         https://lichess.org/tournament/xRt0diOj

Enllaç 2on. Torneig 30-01-2021        https://lichess.org/tournament/iYks1d5g

Enllaç 3er. Torneig 6-02-2021     https://lichess.org/tournament/kTX120iS

Enllaç 4art. Torneig 13-02-2021       https://lichess.org/tournament/NMLfgrvo

 

. Inscripcions:

Les inscripcións s'hauran de formalitzar a través del següent formulari: 

Formulari: https://forms.gle/bQYdiBUB51dMtBpw9

En el formulari s'hauran de fer constar les següents dades:

Nom i cognoms, Edat, Club, Nick en Lichess, correu electrònic, etc.

Un cop comprovada la identitat de l'inscrit i del seu club, se li enviarà a l'adreça de correu electrònic la clau per inscriure's en el torneig.

Inscripciones:

Se rellenará en el siguiente formulario los siguientes datos:

Nombre completo, Edad, Club, Nick en Lichess, correo, etc

Una vez comprobado que el inscrito concuerda con sus datos, se la dará la clave para inscribirse en el

torneo por correo.

 

Dubtes o aclariments: 

L'organització disposa de la següent adreça de correu per a qualsevol dubte o aclariment:

El siguiente correo para cualquier duda o aclaración:

acebaixbllob@gmail.com

4º. Emparellaments:

Els emparellaments es faran amb el criteri de la plataforma de Lichess.

Emparejamientos:

Los emparejamientos se harán con el criterio de emparejamientos de Lichess.

Com es realitzen els emparellaments?

A l'inici del torneig, els jugadors són aparellats en base a la seva puntuació o elo. Quan s'acaba una partida, cal tornar al torneig, i la plataforma emparella els esportistes amb un jugad@r amb una puntuació similar a la teva. Això minimitza el temps d'espera, si bé és possible que no s'arribi a jugar contra tots els jugad@rs del torneig.

¿Cómo se realizan los emparejamientos?

Al principio del torneo, l@s jugadores se emparejan en base a su puntuación. En cuanto terminas una partida, vuelves al recibidor del torneo, y se te emparejará con un jugad@r con una puntuación similar a la tuya. Esto minimiza el tiempo de espera, si bien es posible que no juegues contra todos los demás jugador@s del torneo.

5º. Dies de joc:

Es jugarà els dissabtes 23 i 30 de gener i 6 i 13 de febrer de 2021

Horari: de 10:30 hores a 12:30 hores (durada total: 2 hores)

Les partides que no s'acabin en aquest període de temps no puntuaran.

Días de juego:

Se jugará los sábados 23 y 30 de enero y 6 y 13 de febrero de 2021

Horario: de 10:30 horas a 12:30 horas, total 2 horas de duración. Las partidas que no se acaben en ese periodo de tiempo no puntuaran.

Quan s'acaba el torneig?

El torneig té un rellotge de compte enrere, que els esportistes poden veure. Quan arribi a zero, es congelen les classificacions del torneig i es proclama el guanyador. Les partides que estiguin en joc han d'acabar, tot i que no compten per al resultat del torneig.

¿Cuándo termina?

El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.

Important:

Hi ha un compte enrere per fer el primer moviment. Si no fas el primer moviment dins el temps, perds la partida.

Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran punts a cap dels jugadors.

Importante:

Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no haces el primer movimiento dentro del tiempo, pierdes la partida.

Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán puntos a ninguno de los jugadores.

6º. El ritme de joc i inici del torneig:

Les partides seran de 10 minuts a finish per jugd@r, sense increments. Com les partides es juguen per internet, els errors de col·locar malament una peça, per equivocar-se al marcar la casella, o qualsevol altre problema, no es podran reclamar.

L'inici serà a les 10:30 del matí.

El ritmo de juego e inicio del torneo:

Las partidas serán de 10 minutos a finish por jugad@r, sin incrementos, al ser por internet, los errores de colocar mal una pieza, por equivocarse al marcar la casilla, o cualquier otro problema, no se podrán reclamar.

El inicio serà a las 10:30, en punto, de la mañana.

7º. Categories: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 i Sub-20

Jugaran totes les categories juntes, però les classificacions diferenciaran per categories (veure apartat 9º. Classificacions)

 Categorías: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 , Sub-18 y Sub-20

Jugarán todas las categorías juntas. Con clasificaciones diferentes (ver apartado 9º. Clasificaciones)

8º. Com es calculen les puntuacions de cada torneig?

D'entrada, les victòries valen 2 punts, les taules 1 punt i les derrotes 0 punts.

No hi haurà puntuació Arena Streaks

¿Cómo se calculan las puntuaciones de cada torneo?

De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos.

No habrá puntuación Arena Streaks

No hi haurà Berserk

No habrá Berserk

9º. Puntuacions Classificació general dels 4 tornejos.

Per a cada torneig, els 5 primers de la general rebran una sèrie de punts:

El primer 12 punts

El segon 9 punts

El tercer 7 punts

El quart 4 punts

El cinquè 2 punts.

A la finalització del Circuit es sumaran els punts obtinguts per classificació en els quatre tornejos, i d'aquí sortiran els campions de la general de Circuit.

Si hi ha empats, es tindran en compte els punts aconseguits en cada torneig de Lichess, si persisteix l'empat, el jugad@r de menor Elo quedaria per sobre.

A part cada categoria tindrà la seva classificació particular sumant els punts aconseguits en cada torneig. Si hi ha empat, el jugad@r de menor Elo quedaria per sobre.

Puntuaciones Clasificación general de los 4 torneos.

Por cada torneo los 5 primeros tendrán una serie de puntos:

El primero 12 puntos

El segundo 9 puntos

El tercero 7 puntos

El cuarto 4 puntos

El quinto 2 puntos.

Al final del Circuit se sumaran los puntos obtenidos por clasificación, y de ahí saldrán l@s campeones de la general del Circuit.

Si hay empates, se tendrán en cuenta los puntos conseguidos en cada torneo de Lichess, si persistiera el empate, el jugad@r de menor Elo quedaría por encima.

A parte cada categoría tendrá su clasificación particular sumando los puntos conseguidos en cada torneo. Si hubiese empate, el jugad@r de menor Elo quedaría por encima.

10º.  La participació en el torneig

Implica la total acceptació d'aquestes bases. El mateix temps els jugadors participants autoritzen la publicació de les seves dades personals esportives, en els diferents mitjans de comunicació de l'ACE com dels seus respectius Clubs associats: llistats de resultats, classificacions, participants, partides ... per exemple Lichess.

La participación en el torneo 

Implica la total acceptación de estas bases. Al mismo tiempo l@s  jugadores participantes autoritzan la publicación de sus datos personales deportivos, en los diferentes medios de comunicación de la ACE como de sus respectivos Clubes asociados: listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas... per ejemplo Lichess.

11º. L'organitzador

Es reserva el dret de canviar qualsevol punt d'aquest reglament.

El organizador se reserva el derecho de cambiar cualquier punto de este reglamento.


Una saludo Francisco X. Solera

divendres, 8 de gener de 2021

Apertura del Club

 Ante las continuas restricciones por la Pandemia del Covid-19, nuestro club permanecerá cerrado hasta que podamos volver a una normalidad, en la cual podamos tener un aforo suficiente para desarrollar nuestras actividades.


En cuanto tengamos noticias de la posibilidad de volver a abrir el club, os informaremos de inmediato.


Pronto volveremos a vernos en el Templo

Un saludo y fuerte abrazo

Francisco X. Solera, portavoz de La Junta

diumenge, 13 de desembre de 2020

Jornada Escacs femenins

Crònica de la Jornades Escacs i dona - Sitges 2020
(per Efrén Riu)

Molt bona tarda!

 A falta de la magnífica prosa descriptiva, encisadora, rítmica, absorbent, encantadora i poètica del gran Albert (i en Rafa), aquest humil escriba només aspira a no desentonar massa enfront els grans mestres i farà 4 línies sobre la Jornada formativa oberta d'escacs femenins que ha tingut lloc avui, 13 de desembre de 2020. I, com a bon científic, em limitaré a descriure els fets/events de la Jornada.

Hem arribat prou bé a l'hotel on tenia lloc la Jornada i les campiones no han dubtat en possar amb l'equipament del club (avui començava també el VII Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges):


Ens han comunicat que ha estat un èxit la convocatòria (amb pandèmia inclosa!), eren 28 fèmines apuntades (i s'havien quedat unes quantes sense plaça!). D'elles, 23 havien indicat que volien jugar simultànies amb la GM Antoaneta Stefanova (Campiona femenina del món 2004-2006). Com que eren moltes, han fet un sorteig per a veure qui jugava contra ella i qui contra la WFM Gal·la Garcia-Castany (11 i 12 fèmines per grup, doncs). Aquí una foto mentre explicaven el funcionament del sorteig per a jugar contra una o l'altra:


A l'Alba i la Laia els ha tocat jugar contra la Gal·la: Aquí les tenim concentrades durant la partida amb la Gal·la:


Aquí mentre esperaven el seu torn....Però, clar, la part més dura és l'espera, l'angoixa i el patiment terrible dels pares:


Bé, potser no tan terrible, 😂😂  ens hem hagut de sacrificar i hem estat convidats a la inauguració del VII Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges.

Curiosament, després de més de 2 hores (sí, heu llegit bé, més de dues hores assegudes i concentrades!!), al final no han pogut acabar per qüestions d'agenda, quedant així la partida  de l'Alba (van comentar que l'acabarien després de dinar, però finalment ha estat impossible):
L'Alba, com veieu, la tenia guanyada, una reina de més i clar avantatge posicional.... Atenció!, em comuniquen des del VAR que.... Hi ha hagut una equivocació, l'Alba va amb negres i, com que és molt generosa, li ha regalat la dama 😂😂😂

I La Laia?:


No tan malament, però no massa millor tampoc....

Al final s'han fet una foto amb la Gal·la (ens ha dit que és de Girona però que està ara en el Gramanet):

 

Després han fet una classe magistral amb el GM Pepe Cuenca, de la que han sortit bastant contentes, els ha agradat molt). Un cop acabada la classe, hem anat a dinar i a jugar a la platja (que no falti; bé, sí, els ha faltat la Marta  😭😭    ).

 

Abans de marxar, foto amb l'equipament oficial (perdó, però per qüestions de copyrights no podem indicar els proveïdors, per tant, no podem dir que va ser un obsequi d'una família del Temple, també pares de bessons):

 


I fins l'any que ve, que si tot va bé, repetirem!!!

Efrén Riu

 

Comentarios en el Blog

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera