dilluns, 1 de setembre de 2014

Premis 2on. Obert Vallvé

Premios:
GENERAL
1º  300€  y TROFEO
2º  200€  y TROFEO
3º  100€  y TROFEO
1er. TRAMO 2000-2150
1º  80€  y TROFEO
2º  7o€  y TROFEO
3º  60€  y TROFEO
2º TRAMO 1851-1999
1º  65€  y TROFEO
2º  55€  y TROFEO
3º  45€  y TROFEO
3er. TRAMO  <1850
1º  50€  y TROFEO
2º  40€  y  TROFEO
3º  30€  y  TROFEO
MAYOR DE 65 AÑOS
1º  40€  y TROFEO
MEJOR FEMINA
1º  40€  y TROFEO
MEJOR LOCAL
1º Trofeo e inscripción
gratuita III Open año 2015
 MEJOR SUB 18
  TROFEO   inscripción
gratuita III Open ano 2015