dijous, 13 de setembre de 2012

HORARIO DEL CLUB

Dilluns 17:30 hores fins 24:00 hores
Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres
18:00 hores fins 20:00 hores o una mica més