dissabte, 8 de maig del 2021

Marató d'Escacs 12 hores de Festa Major

 Inscripcions: https://lichess.org/tournament/rroDALHK

LLAMPEC FESTA MAJOR

CORNELLÀ “ONLINE”

Bases del torneig:

1º.  El torneig

Es disputarà en format online utilizant la plataforma d’internet de

l'aplicació Lichess.

El torneig es jugarà el dissabte 5 de juny de 2021, a les 10:00 hores.

Duraciò: 12 hores

1º. El torneo

Se disputará en formato online utilizando la plataforma de internet de la aplicación Lichess.

El torneo se jugará el sábado 6 de junio de 2021 a las 10:00 horas.

Duración: 12 horas

2º. Cal estar registrat a la Plataforma Lichess

Com registrar-se en Lichess:

a) Des d’un Ordinador o terminal fixe:

1)    Accedir a la pàgina web de Lichess https://lichess.org  

2)    Registrar-se com a usuari, fent servir un nickname, un password i facilitant una adreça de correu electrònic**.

3)    Un cop registrat, l’aplicació enviarà un correu a l’adreça indicada amb un link de confirmació, i a partir d’aquell moment ja es pot accedir.

b) Des d’un tauleta o terminals mòbil:

El procés és el mateix, però l’aplicació disposa d’una app pròpia i força útil que es pot descarregar a través de les aplicacions PlayStore o AppStore.

L’app de lichess permet registrar-se i envia igualment l’email de confirmació.

**Nota: no cal fer res més ni donar més dades, i l’aplicació no enviarà

publicitat de cap tipus.

2º. Hay que estar registrado en la Plataforma Lichess

Como registrarse en Lichess:

a)       Desde un ordenador o trminal fijo:

1-      Acceder a la página wud de Lichess https://lichess.org

2-      Registrarse como usuario, haciendo servir un “nickname”, un password y facilitando una dirección de correo electrónico**.

3-      Una vez registrado, la aplicación enviará un correo a la dirección enviada con un link de confirmación, y a partir de ese momento ya se puede acceder.

b)       Desde una tablet o terminal móvil:

El proceso es el mismo, pero la aplicación dispone de una app propia y bastante útil que se puede descargar a través de las aplicaciones PlayStore y/o AppStore.

La app de Lichess permite registrarse y envía igualmente un correo electrónico de confirmación.

**Nota: no hace falta hacer nada más, ni dar más datos personales, y la aplicación no enviará publicidad de ningún tipo, ni cualquier otro correo electrónico.

I valdrà per a Elo de Lichess

Y valdrá para Elo de Lichess


.  Inscripcions: Directament a l’enllaç del torneig en Lichess

No hi ha clau.

Enllaç: https://lichess.org/tournament/rroDALHK

Per poder jugar és imprescindible unir-se al torneig. La inscripció es podrà fer en qualsevol moment, fins i tot després de l’hora de l’inici del torneig.

3º. Inscripciones: Directamente en el enlace del torneo en Lichess. No habrá clave.

https://lichess.org/tournament/rroDALHK

Para poder jugar es imprescindible unirse al torneo. La inscripción se podrá hacer en cualquier momento, incluso después de la hora de inicio.


4º. Emparellaments:

El torneig es jugarà en un sol grup, i els emparellaments es faran a través del sistema d’emparellaments de l’aplicació. 

A l’inici del torneig, els jugadors són emparellats en base al nivell d’ELO, i posteriorment va emparellant els jugadors que van quedant lliures

En acabar una partida, cal pitjar l’opció de tornar al torneig per seguir jugant.

La pròpia aplicació va fent automàticament els emparellaments de manera que els jugadors que van quedant lliures són emparellats amb jugadors amb puntuació similar, i ho fa amb criteris de minimitzar el temps d’espera perquè els jugadors siguin emparellats el més aviat possible. Sota aquest criteri, és possible que no es pugui jugar contra tots els jugadors del torneig.

Val a dir que en qualsevol moment un jugador pot optar per posar l’aplicació en pausa, per qualsevol motiu, i tornar a unir-se al torneig més tard

4º. Emparejamientos

El torneo se jugará en un solo grupo y los emparejamientos se harán con el criterio de emparejamientos de la aplicación.

Al inicio del torneo los jugadores son emparejados en base al nivel Elo, y posteriormente va emparejando los jugadores que quedan libres.

Al acabar una partida, hay que clicar la opción de volver al torneo para seguir jugando.

La propia aplicación va haciendo automáticamente los emparejamientos de manera que los jugadores que van quedando libres son emparejados con jugadores con puntuación similar, y lo hace con criterios de minimizar el tiempo de espera para que los jugadores sean emparejados lo antes posib le. Bajo este criterio, es posible que no se pueda jugar contra todos los jugadores del torneo.

A tener en cuenta, que en cualquier momento un jugador puede optar por poner la aplicación en pausa, por cualquier motivo, y volver a unirse al torneo más tarde.


5º.  Dia de joc:

Es jugarà el dissabte 5 de juny de 2021

Horari: de 10:00 hores a 22:00 hores, total 12 hores de durada.

Les partides que no s'acabin en aquest període de temps no puntuaran.

5º. Días de juego:

Se jugará el sábado 5 de junio de 2021

Horario: de 10:00 horas a 22:00 horas, total 12 horas de duración.

Las partidas que no se acaben en ese periodo de tiempo no puntuaran.

Quan acaba?

El torneig té un rellotge de compte enrere. Quan arribi a zero, es congelen les classificacions del torneig i es proclama el guanyador. Les partides que estiguin en joc han d'acabar, tot i que no compten per al resultat del torneig.

¿Cuándo termina?

El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.

Important:

Hi ha un compte enrere per al primer moviment. Si no fas el primer moviment dins el temps, perds la partida.

Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran punts a cap dels jugadors.

Importante:

Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no haces el primer movimiento dentro del tiempo, pierdes la partida.

Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán puntos a ninguno de los jugadores.


6º.  El ritme de joc del torneig:

Les partides seran de 4’ minuts + 2” segons d’increment per jugada feta.  Com la competició és online, no es podran reclamar les errades de col·locar malament una peça, per equivocar-se al marcar la casella, o qualsevol altre problema similar.

L’inici serà a les 10:00 hores.

6º. El ritmo de juego del torneo:

Las partidas serán de 4’ minutos + 2” segundos de incremento por jugada hecha.

Como la competición es online, no se podrán reclamar los errores de colocar mal una pieza, por equivocarse al marcar la casilla, o cualquier otro problema similar.


7º.  Com és calculan les puntuacions de cada torneig?:

D'entrada, les victòries valen 2 punts, les taules 1 punt i les derrotes 0 punts.

Si guanyes dues partides seguides, començaràs una ratxa de puntuació doble, representada per una icona d'una flama. A partir d'aquest moment i mentre segueixis guanyant, cada partida valdrà el doble; és a dir, les victòries 4 punts i les taules 2 punts. Una derrota seguirà valent zero punts.

Per exemple:

Tres victòries seguides valen 8 punts: 2 + 2 + (2 × 2)

Dues victòries i unes taules valen 6 punts: 2 + 2 + (1 × 2)

Dues victòries, una derrota i unes taules valen 5 punts: 2 + 2 + 0 + 1

7º. ¿Cómo se calculan las puntuaciones de cada torneo?

De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos.

Si ganas dos partidas seguidas, comenzarás una racha de puntuación doble, representada por un icono de una llama. A partir de ese momento y mientras sigas ganando, cada partida valdrá el doble; esto es, las victorias 4 puntos y las tablas 2 puntos. Una derrota seguirá valiendo cero puntos.

Por ejemplo:
Tres victorias seguidas valen 8 puntos: 2 + 2 + (2×2)
Dos victorias y unas tablas valen 6 puntos: 2 + 2 + (1×2)
Dos victorias, una derrota y unas tablas valen 5 puntos: 2 + 2 + 0 + 1

 

No hi haurà Berserk

No habrá Berserk


8º.  La participació en el torneig:

Implica la total acceptació d'aquestes bases. El mateix temps els jugadors

participants autoritzen la publicació de les seves dades personals

esportives, llistats de resultats, classificacions, participants, partides ... en

els diferents mitjans de comunicació de Lichess, Ajuntament de Cornellà o

el Club d’Escacs Cornellà

8º. La participación en el torneo:

Implica la total acceptación de estas bases. Al mismo tiempo l@s jugadores participantes autoritzan

la publicación de sus datos personales deportivos, listados de resultados, clasificaciones,

participantes, partidas en los diferentes medios de comunicación del Club d’Escacs Cornellà i Lichess.

 

9º. L'organitzador:

Es reserva el dret de canviar qualsevol punt d'aquest reglament.

9º. El organizador:

Se reserva el derecho de cambiar cualquier punto de este reglamento.

 

Una saludo

Francisco X. Solera

Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera