dijous, 25 de març de 2021

LLAMPEC SEMANA SANTA CORNELLÀ “ONLINE”

 

Bases del torneig:

1º.  El Circuit

El torneig es disputará en format online, no

presencial, utilizant la plataforma d’internet de l'aplicació Lichess.

El 3 d’abril de 2021, a les 10:00 hores.

1º. El Circuit

El torneo se disputará en formato online, no presencial, utilizando la plataforma de

internet de la aplicación Lichess.

El 3 de abril de 2021 a las 10:00 horas.

2º. Cal estar registrat a la Plataforma Lichess

El torneig es jugarà en un sol grup. Partint amb l'Elo que es tingui en

l'aplicació.

2º. Hay que estar registrado en la Plataforma Lichess

El torneo se jugará en un solo grupo, partiendo con el Elo que se tenga en la aplicación.

I valdrà per a Elo de Lichess

Y valdrá para Elo de Lichess

.  Inscripcions: Directament a l’enllaç del torneig en Lichess

No hi ha clau.

Enllaç: https://lichess.org/tournament/yr7huKZC

3º. Inscripciones: Directamente en el enlace del torneo en Lichess, no habrá clave.

https://lichess.org/tournament/yr7huKZC

4º. Aparellaments:

Es faran amb el criteri d'aparellaments de Lichess.

4º. Emparejamientos:

Los emparejamientos se harán con el criterio de emparejamientos de Lichess.

Com es realitzen els emparellaments?

Al principi del torneig, els jugadors s'aparellen en base a la seva puntuació. Quant acabes una partida, tornes el rebedor del torneig, i se

t’aparellarà amb un jugad@r amb una puntuació similar a la teva. Això minimitza el temps d'espera, si bé és possible que no juguis contra tots els altres jugad@rs del torneig.

¿Cómo se realizan los emparejamientos?

Al principio del torneo, l@s jugadores se emparejan en base a su puntuación. En cuanto terminas una partida, vuelves al recibidor del torneo, y se te emparejará con un jugad@r con una puntuación similar a la tuya. Esto minimiza el tiempo de espera, si bien es posible que no juegues contra todos los demás jugador@s del torneo.

5º.  Dia de joc:

Es jugarà els dissabte 3 d’abril de 2021

Horari: de 10:00 hores a 12:00 hores, total 2 hores de durada. Les partides que no s'acabin en aquest període de temps no puntuaran.

5º. Días de juego:

Se jugará el sábado 3 de abril de 2021

Horario: de 10:00 horas a 12:00 horas, total 2 horas de duración. Las partidas que no se acaben en ese periodo de tiempo no puntuaran.

Quan acaba?

El torneig té un rellotge de compte enrere. Quan arribi a zero, es congelen les classificacions del torneig i es proclama el guanyador. Les partides que estiguin en joc han d'acabar, tot i que no compten per al resultat del torneig.

¿Cuándo termina?

El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.

Important:

Hi ha un compte enrere per al primer moviment. Si no fas el primer moviment dins el temps, perds la partida.

Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran punts a cap dels jugadors.

Importante:

Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no haces el primer movimiento dentro del tiempo, pierdes la partida.

Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán puntos a ninguno de los jugadores.

6º.  El ritme de joc del torneig:

Les partides seran de 4’ minuts + 2” segons d’increment per jugada feta.  Com és per internet, els errors de col·locar malament una peça, per equivocar-se al marcar la casella, o qualsevol altre problema, no es podran reclamar.

6º. El ritmo de juego del torneo:

Las partidas serán de 4’ minutos + 2” segundos de incremento por jugada hecha, al ser por internet, los errores de colocar mal una pieza, por equivocarse al marcar la casilla, o cualquier otro problema, no se podrán reclamar.

7º. Com es calculen les puntuacions de cada torneig?

D'entrada, les victòries valen 2 punts, les taules 1 punt i les derrotes 0 punts.

Si guanyes dues partides seguides, començaràs una ratxa de puntuació doble, representada per una icona d'una flama. A partir d'aquest moment i mentre segueixis guanyant, cada partida valdrà el doble; és a dir, les victòries 4 punts i les taules 2 punts. Una derrota seguirà valent zero punts.

Per exemple:

Tres victòries seguides valen 8 punts: 2 + 2 + (2 × 2)

Dues victòries i unes taules valen 6 punts: 2 + 2 + (1 × 2)

Dues victòries, una derrota i unes taules valen 5 punts: 2 + 2 + 0 + 1

7º. ¿Cómo se calculan las puntuaciones de cada torneo?

De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos.

Si ganas dos partidas seguidas, comenzarás una racha de puntuación doble, representada por un icono de una llama. A partir de ese momento y mientras sigas ganando, cada partida valdrá el doble; esto es, las victorias 4 puntos y las tablas 2 puntos. Una derrota seguirá valiendo cero puntos.

Por ejemplo:
Tres victorias seguidas valen 8 puntos: 2 + 2 + (2×2)
Dos victorias y unas tablas valen 6 puntos: 2 + 2 + (1×2)
Dos victorias, una derrota y unas tablas valen 5 puntos: 2 + 2 + 0 + 1

 

No hi haurà Berserk

No habrá Berserk 

8º.  La participació en el torneig:

Implica la total acceptació d'aquestes bases. El mateix temps els

jugadors participants autoritzen la publicació de les seves dades personals

esportives, en els diferents mitjans de comunicació de l'ACE com dels seus

respectius Clubs associats: llistats de resultats, classificacions, participants,

partides ... per exemple Lichess.

8º. La participación en el torneo:

Implica la total acceptación de estas bases. Al mismo tiempo l@s

jugadores participantes autoritzan la publicación de sus datos personales deportivos, en los diferentes

medios de comunicación de la ACE como de sus respectivos Clubes asociados: listados de resultados,

clasificaciones, participantes, partidas... per ejemplo Lichess.

9º. L'organitzador:

Es reserva el dret de canviar qualsevol punt d'aquest reglament.

9º. El organizador:

Se reserva el derecho de cambiar cualquier punto de este reglamento.

 

Una saludo

Francisco X. Solera

Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera