dilluns, 18 de gener del 2021

CIRCUIT LLAMPEC CORNELLÀ “ONLINE”

 


CIRCUIT LLAMPEC CORNELLÀ “ONLINE”

Bases del torneig:

 

1º.  El Circuit

Es circuit constarà de 6 tornejos que es disputaran en format online, no presencial, 

utilizant la plataforma d’internet de l'aplicació Lichess. Els 6 tornejos se celebraran els 

dilluns 1, 8, 15 i 22 de febrer i els dilluns 1 i  8 de març de 2021.

1º. El Circuit

Constarà de 6 torneos que se disputarán en formato online, no presencial, utilizando la plataforma de internet de la 

aplicación Lichess. Los 6 torneos se celebrarán los lunes 1, 8, 15 y 22 de febrero y los lunes 1 y 8 de marzo de 2021.

 

2º. Cal estar registrat a la Plataforma Lichess

El torneig es jugarà en un sol grup. Partint amb l'Elo que es tingui en l'aplicació.

2º. Hay que estar registrado en la Plataforma Lichess

El torneo se jugará en un solo grupo, partiendo con el Elo que se tenga en la aplicación.


I valdrà per a Elo de Lichess Y valdrá para Elo de Lichess

Enllaç 1er. Torneig 01-02-2021        https://lichess.org/tournament/FrGeYFBc

Enllaç 2on. Torneig 08-02-2021       https://lichess.org/tournament/BkAe8jR4

Enllaç 3er. Torneig 15-02-2021        https://lichess.org/tournament/uZyjlf7w

Enllaç 4art. Torneig 22-02-2021      https://lichess.org/tournament/JJSx2c4v

Enllaç 5è. Torneig 01-03-2021         https://lichess.org/tournament/Y5utmaLM

Enllaç 6è. Torneig 08-03-2021         https://lichess.org/tournament/Upwh8O0V

 

.  Inscripcions: Directament a l’enllaç de cada torneig en Lichess. No hi ha clau.

3º. Inscripciones: Directamente en el enlace de cada torneo en Lichess, no habrá clave.


4º. Aparellaments:

Es faran amb el criteri d'aparellaments de Lichess.

Com es realitzen els emparellaments?

A el principi de el torneig, els i jugadors s'aparellen en base al seu puntuació. Quant acabes una partida, tornes el rebedor del torneig, i se

t’aparellarà amb un jugad@r amb una puntuació similar a la teva. Això minimitza el temps d'espera, si bé és possible que no juguis contra tots els altres jugad@rs del torneig.

4º. Emparejamientos:

Los emparejamientos se harán con el criterio de emparejamientos de Lichess.

¿Cómo se realizan los emparejamientos?

Al principio del torneo, l@s jugadores se emparejan en base a su puntuación. En cuanto terminas una partida, vuelves al recibidor del torneo, y se te emparejará con un jugad@r con una puntuación similar a la tuya. Esto minimiza el tiempo de espera, si bien es posible que no juegues contra todos los demás jugador@s del torneo.


5º.  Dies de joc:

Es jugarà els dilluns 1, 8, 15 i 22 de febrer i els 1 i 8 de març de 2021

Horari: de 21:00 hores a 22:30 hores, total 1 hora i 30 minuts de durada. Les partides que no s'acabin en aquest període de temps no puntuaran.

Quan acaba?

El torneig té un rellotge de compte enrere. Quan arribi a zero, es congelen les classificacions del torneig i es proclama el guanyador. Les partides que estiguin en joc han d'acabar, tot i que no compten per al resultat del torneig.

Important:

Hi ha un compte enrere per al primer moviment. Si no fas el primer moviment dins el temps, perds la partida.

Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran punts a cap dels jugadors.

5º. Días de juego:

Se jugará los lunes 1, 8, 15 y 22 de febrero y los lunes 1 y 8 de marzo de 2021

Horario: de 21:00 horas a 22:30 horas, total 1 hora y 30 minutos de duración. Las partidas que no se acaben en ese periodo de tiempo no puntuaran.

¿Cuándo termina?

El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.

Importante:

Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no haces el primer movimiento dentro del tiempo, pierdes la partida.

Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán puntos a ninguno de los jugadores.


6º.  El ritme de juego i inici de l'torneig:

Les partides seran de 4’ minuts + 2” segons d’increment per jugada feta.  Com és per internet, els errors de col·locar malament una peça, per equivocar-se al marcar la casella, o qualsevol altre problema, no es podran reclamar.

L'inici serà a les 21:00 hores.

6º. El ritmo de juego e inicio del torneo:

Las partidas serán de 4’ minutos + 2” segundos de incremento por jugada hecha, al ser por internet, los errores de colocar mal una pieza, por equivocarse al marcar la casilla, o cualquier otro problema, no se podrán reclamar.

El inicio será a las 21:00 horas.

7º. Com es calculen les puntuacions?

D'entrada, les victòries valen 2 punts, les taules 1 punt i les derrotes 0 punts.

Si guanyes dues partides seguides, començaràs una ratxa de puntuació doble, representada per una icona d'una flama. A partir d'aquest moment i mentre segueixis guanyant, cada partida valdrà el doble; és a dir, les victòries 4 punts i les taules 2 punts. Una derrota seguirà valent zero punts.

Per exemple:

Tres victòries seguides valen 8 punts: 2 + 2 + (2 × 2)

Dues victòries i unes taules valen 6 punts: 2 + 2 + (1 × 2)

Dues victòries, una derrota i unes taules valen 5 punts: 2 + 2 + 0 + 1

No hi haurà Berserk

7º. ¿Cómo se calculan las puntuaciones de cada torneo?

De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos.

Si ganas dos partidas seguidas, comenzarás una racha de puntuación doble, representada por un icono de una llama. A partir de ese momento y mientras sigas ganando, cada partida valdrá el doble; esto es, las victorias 4 puntos y las tablas 2 puntos. Una derrota seguirá valiendo cero puntos.

Por ejemplo:
Tres victorias seguidas valen 8 puntos: 2 + 2 + (2×2)
Dos victorias y unas tablas valen 6 puntos: 2 + 2 + (1×2)
Dos victorias, una derrota y unas tablas valen 5 puntos: 2 + 2 + 0 + 1

 

No habrá Berserk


8º. Puntuacions Classificació general dels 6 tornejos.

Per cada torneig els 5 primers de la general tindran una sèrie de punts:

El primer 12 punts

El segon 9 punts

El tercer 7 punts

El quart 4 punts

El cinquè 2 punts.

A la fi del Circuit es sumaran els punts obtinguts per classificació, i d'aquí sortiran els campions de la general de Circuit.

Si hi ha empats, es tindran en compte els punts aconseguits en cada torneig de Lichess, si persisteix l'empat, el jugad@r de menor Elo de la seva primera participació el circuit, quedaria per sobre.

8º. Puntuaciones Clasificación general de los 4 torneos.

Por cada torneo los 5 primeros tendrán una serie de puntos:

El primero 12 puntos

El segundo 9 puntos

El tercero 7 puntos

El cuarto 4 puntos

El quinto 2 puntos.

Al final del Circuit se sumaran los puntos obtenidos por clasificación, y de ahí saldrán l@s campeones de la general del Circuit.

Si hay empates, se tendrán en cuenta los puntos conseguidos en cada torneo de Lichess, si persistiera el empate, el jugad@r de menor Elo quedaría por encima.

A parte cada categoría tendrá su clasificación particular sumando los puntos conseguidos en cada torneo. Si hubiese empate, el jugad@r de menor Elo quedaría por encima.

 

9º.  Premis:

El campió del torneig tindrà l’inscripció gratuïta pel próxim Obert Vallvè, quan es pugui realitzar.

 

9º. Premis:

El campeón del torneo tendrá la inscripción gratuïta para el próximo Obert Vallvè, cuando se pueda realizar.


10º.  La participació en el torneig:

Implica la total acceptació d'aquestes bases. El mateix temps els jugadors participants 

autoritzen la publicació de les seves dades personals esportives, en els diferents mitjans 

de comunicació de l'ACE com dels seus respectius Clubs associats: llistats de resultats, 

classificacions, participants, partides ... per exemple Lichess.

10º. La participación en el torneo:

Implica la total acceptación de estas bases. Al mismo tiempo l@s jugadores participantes autoritzan la publicación de 

sus datos personales deportivos, en los diferentes medios de comunicación de la ACE como de sus respectivos Clubes 

asociados: listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas... per ejemplo Lichess.


11º. L'organitzador:

Es reserva el dret de canviar qualsevol punt d'aquest reglament.

11º. El organizador:

Se reserva el derecho de cambiar cualquier punto de este reglamento.


Una saludo

Francisco X. Solera

Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera