dissabte, 16 de gener del 2021

CIRCUIT ONLINE “ACE” CATEGORIES 2021
 

CIRCUIT ONLINE “ACE”

CATEGORIES

Bases del torneig:

    1º.  El Circuit
El circuit constarà de 4 tornejos setmanals que es disputaran en format on line, no presencial, utilitzant la plataforma d'internet de l'aplicació Lichess.
Constarà de 4 tornejos que se celebraran els dissabtes 23 i 30 de gener i 6 i 13 de febrer de 2021.

       1º. El Circuit 
Se disputará por internet, jugándose las partidas en la aplicación Lichess.
Constarà de 4 torneos, que se celebrarán los sábados 23 y 30 de enero y 6 y 13 de febrero de 2021.
 
2º. Cal estar registrat a la Plataforma Lichess
El torneig es jugarà en un sol grup, i es partirà amb l'Elo que cada esportista tingui en l'aplicació lichess.

       2º. Hay que estar registrado en la Plataforma Lichess
El torneo se jugará en un solo grupo, partiendo con el Elo que se tenga en la aplicación.
I valdrà per a Elo de Lichess Y valdrá para Elo de Lichess
Enllaç 1er. Torneig 23-01-2021         https://lichess.org/tournament/xRt0diOj
Enllaç 2on. Torneig 30-01-2021        https://lichess.org/tournament/iYks1d5g
Enllaç 3er. Torneig 6-02-2021     https://lichess.org/tournament/kTX120iS
Enllaç 4art. Torneig 13-02-2021       https://lichess.org/tournament/NMLfgrvo
 
. Inscripcions:
Les inscripcións s'hauran de formalitzar a través del següent formulari: 
Formulari: https://forms.gle/bQYdiBUB51dMtBpw9
En el formulari s'hauran de fer constar les següents dades:
Nom i cognoms, Edat, Club, Nick en Lichess, correu electrònic, etc.
Un cop comprovada la identitat de l'inscrit i del seu club, se li enviarà a l'adreça de correu electrònic la clau per inscriure's en el torneig.
Dubtes o aclariments: 
L'organització disposa de la següent adreça de correu per a qualsevol dubte o aclariment:
acebaixbllob@gmail.com

       3º. Inscripciones:
Se rellenará en el siguiente formulario los siguientes datos:
Nombre completo, Edad, Club, Nick en Lichess, correo, etc
Una vez comprobado que el inscrito concuerda con sus datos, se la dará la clave para inscribirse en el
torneo por correo.
 
El siguiente correo para cualquier duda o aclaración:
acebaixbllob@gmail.com

    4º. Emparellaments:
Els emparellaments es faran amb el criteri de la plataforma de Lichess.
Com es realitzen els emparellaments?
A l'inici del torneig, els jugadors són aparellats en base a la seva puntuació o elo. Quan s'acaba una partida, cal tornar al torneig, i la plataforma emparella els esportistes amb un jugad@r amb una puntuació similar a la teva. Això minimitza el temps d'espera, si bé és possible que no s'arribi a jugar contra tots els jugad@rs del torneig.

       4º. Emparejamientos:
Los emparejamientos se harán con el criterio de emparejamientos de Lichess.
¿Cómo se realizan los emparejamientos?
Al principio del torneo, l@s jugadores se emparejan en base a su puntuación. En cuanto terminas una partida, vuelves al recibidor del torneo, y se te emparejará con un jugad@r con una puntuación similar a la tuya. Esto minimiza el tiempo de espera, si bien es posible que no juegues contra todos los demás jugador@s del torneo.

    5º. Dies de joc:
Es jugarà els dissabtes 23 i 30 de gener i 6 i 13 de febrer de 2021
Horari: de 10:30 hores a 12:30 hores (durada total: 2 hores)
Les partides que no s'acabin en aquest període de temps no puntuaran.
Quan s'acaba el torneig?
El torneig té un rellotge de compte enrere, que els esportistes poden veure. Quan arribi a zero, es congelen les classificacions del torneig i es proclama el guanyador. Les partides que estiguin en joc han d'acabar, tot i que no compten per al resultat del torneig.
Important:
Hi ha un compte enrere per fer el primer moviment. Si no fas el primer moviment dins el temps, perds la partida.
Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran punts a cap dels jugadors.

       5º. Días de juego:
Se jugará los sábados 23 y 30 de enero y 6 y 13 de febrero de 2021
Horario: de 10:30 horas a 12:30 horas, total 2 horas de duración. Las partidas que no se acaben en ese periodo de tiempo no puntuaran.
¿Cuándo termina?
El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.
Importante:
Hay una cuenta regresiva para el primer movimiento. Si no haces el primer movimiento dentro del tiempo, pierdes la partida.
Si la partida acaba en tablas durante los primeros 10 movimientos, no se concederán puntos a ninguno de los jugadores.

    6º. El ritme de joc i inici del torneig:
Les partides seran de 10 minuts a finish per jugd@r, sense increments. Com les partides es juguen per internet, els errors de col·locar malament una peça, per equivocar-se al marcar la casella, o qualsevol altre problema, no es podran reclamar.
L'inici serà a les 10:30 del matí.

       6º. El ritmo de juego e inicio del torneo:
Las partidas serán de 10 minutos a finish por jugad@r, sin incrementos, al ser por internet, los errores de colocar mal una pieza, por equivocarse al marcar la casilla, o cualquier otro problema, no se podrán reclamar.
El inicio serà a las 10:30 de la mañana.

    7º. Categories: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16,
    Sub-18 i Sub-20
Jugaran totes les categories juntes, però les classificacions diferenciaran per categories (veure apartat 9º. Classificacions)

      7º. Categorías: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 , Sub-18 y Sub-20
Jugarán todas las categorías juntas. Con clasificaciones diferentes (ver apartado 9º. Clasificaciones)

    8º. Com es calculen les puntuacions de cada torneig?
D'entrada, les victòries valen 2 punts, les taules 1 punt i les derrotes 0 punts.
No hi haurà puntuació Arena Streaks
No hi haurà Berserk

       8º. ¿Cómo se calculan las puntuaciones de cada torneo?
De entrada, las victorias valen 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos.
No habrá puntuación Arena Streaks
No habrá Berserk

    9º. Puntuacions Classificació general dels 4 tornejos.
Per a cada torneig, els 5 primers de la general rebran una sèrie de punts:
El primer 12 punts
El segon 9 punts
El tercer 7 punts
El quart 4 punts
El cinquè 2 punts.
A la finalització del Circuit es sumaran els punts obtinguts per classificació en els quatre tornejos, i d'aquí sortiran els campions de la general de Circuit.
Si hi ha empats, es tindran en compte els punts aconseguits en cada torneig de Lichess, si persisteix l'empat, el jugad@r de menor Elo quedaria per sobre.
A part cada categoria tindrà la seva classificació particular sumant els punts aconseguits en cada torneig. Si hi ha empat, el jugad@r de menor Elo quedaria per sobre.

       9º. Puntuaciones Clasificación general de los 4 torneos.
Por cada torneo los 5 primeros tendrán una serie de puntos:
El primero 12 puntos
El segundo 9 puntos
El tercero 7 puntos
El cuarto 4 puntos
El quinto 2 puntos.
Al final del Circuit se sumaran los puntos obtenidos por clasificación, y de ahí saldrán l@s campeones de la general del Circuit.
Si hay empates, se tendrán en cuenta los puntos conseguidos en cada torneo de Lichess, si persistiera el empate, el jugad@r de menor Elo quedaría por encima.
A parte cada categoría tendrá su clasificación particular sumando los puntos conseguidos en cada torneo. Si hubiese empate, el jugad@r de menor Elo quedaría por encima.

    10º.  La participació en el torneig
Implica la total acceptació d'aquestes bases. El mateix temps els jugadors participants autoritzen la publicació de les seves dades personals esportives, en els diferents mitjans de comunicació de l'ACE com dels seus respectius Clubs associats: llistats de resultats, classificacions, participants, partides ... per exemple Lichess.

       10º. La participación en el torneo 
Implica la total acceptación de estas bases. Al mismo tiempo l@s  jugadores participantes autoritzan la publicación de sus datos personales deportivos, en los diferentes medios de comunicación de la ACE como de sus respectivos Clubes asociados: listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas... per ejemplo Lichess.

    11º. L'organitzador
Es reserva el dret de canviar qualsevol punt d'aquest reglament.

       11º. El organizador 
Se reserva el derecho de cambiar cualquier punto de este reglamento.

      Una saludo 
      Francisco X. Solera

Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera