dilluns, 18 de gener del 2021

TORNEO SOCIAL ONLINE 2021


TORNEO SOCIAL ONLINE 2021

CLUB D’ESCACS CORNELLÀ

Bases del torneig:


1º. El Torneig:

Es disputarà per internet, jugant-se les partides a la aplicació Lichess.

1º. El Torneo:

Se disputará por internet, jugandose las partidas en la aplicación Lichess.

 

2º. Hi ha que estar registrat a la Plataforma Lichess:

El torneig ses jugarà en un sol grup, i serà un suís a 7 rondes.

Y valdrá para el Elo de Lichess

2º. Hay que estar registrado en la Plataforma Lichess:

El torneo se jugará en un solo grupo, y será un suizo a 7 rondas.

Y valdrá para el Elo de Lichess

 

3º. Inscripcions:
Per norma general, s’ha de pertànyer al Club d’Escacs Cornellà, o ser un simpatitzant habitual.

clubescacscornella@gmail.com

3º. Inscripciones:
Por norma general, se debe pertenecer al Club d’Escacs Cornellà, o ser un simpatizante habitual.

clubescacscornella@gmail.com


Aparellaments:

Els Aparellaments es farán amb el programa informàtic “Swiss Manager” els dilluns a les 22:30 hores. Per demanar un Bye, la data límit per poder demarar-ho serà el mateix dilluns d’aparellaments a les 22:15 hores, per correu o al grup de Whatsapp.  Es fará un suís de 7 rondes. I estarà publicat en ChessResults.

La 1ª Ronda s’aparellarà el dimecres 10 de febrer a les 22:00 hores.

No hi ha enllaç del torneig en Lichess, es fa amb SwissManager

Els jugadors s’hauran de reptar per poder jugar.

El repte ho farà sempre el que jugui amb blanques.

Els jugadors podran quedar per jugar la partida entre els següents dies:

De dijous 00:00 hores (Dijous abans del divendres de la ronda en joc), fins les 22:00 hores del dilluns (dilluns després del divendres de la ronda en joc).

Tenint sempre preferència el divendres si ésr possible.

Per això es crearà un grup de Whatsapp, només per aquest torneig, perquè que els  jugadors puguin quedar.

El que no tingui Whatsapp, ho pot fer per el chat del club en Lichess, o directament amb Francisco X. Solera, que faràd’enllaç.


Una vegada terminades las partides, el jugador amb negres, enviarà el resultat al grup de Whatsapp.

Emparejamientos:

Los emparejamientos se harán con el programa informático “Swiss Manager” los lunes a las 22:30 horas. Para pedir un Bye, la fecha màxima para poder pedirlo será el mismo lunes de emparejamiento a las 22:15 horas, por correo o al grupo de Whatsapp.  Se hará un suizo de 7 rondas. Y estarà publicado en ChessResults.

La 1ª Ronda se emparejará el miércoles 10 de febrero a las 22:00 horas.

No hay enlace del torneo en Lichess, se hace con SwissManager

Los jugadores se tendrán que retar para poder jugar.

El reto lo hará siempre el que juegue con blancas.

Los jugadores podrán quedar para jugar la partida entre los siguientes días:

De jueves 00:00 horas (Jueves antes del viernes de la ronda en juego), hasta las 22:00 horas del lunes (lunes después del viernes de la ronda en juego.).

Teniendo siempre preferencia el viernes a ser posible.

Para ello se crearà un grupo de Whatsapp, solo para este torneo, para que los  jugadores puedan quedar.

El que no tenga Whatsapp, lo puede hacer por el chat del club en Lichess, o directamente con Francisco X. Solera, que haría de enlace.

 

Una vez terminadas las partidas, el jugador con negras, mandará el resultado al grupo de Whatsapp.


5º. El dia de joc:

Es jugarà com dia preferent, a les 21:00 hores, els següents divendres:

Febrer: Divendres 12 Ronda 1, divendres 19 Ronda 2 i divendres 26 Ronda 3.

Març: Divendres 5 Ronda 4, divendres 12 Ronda 5, divendres 19 Ronda 6 y divendres 26 Ronda 7.

Es podrà jugar la resta de dies convinguts en el 4, sempre i quan els jugadors s’adaptin als horaris dels seus contrincants o d’ells mateixos.

5º. El día de juego:

Se jugarà como día preferente, a las 21:00 horas, los siguientes viernes:

Febrero: Viernes 12 Ronda 1, viernes 19 Ronda 2 y viernes 26 Ronda 3.

Marzo: Viernes 5 Ronda 4, viernes 12 Ronda 5, viernes 19 Ronda 6 y viernes 26 Ronda 7.

Se podrá jugar el resto de días convenidos en el punto 4, siempre y cuando los jugadores se adapten a los horarios de sus contrincantes o de ellos mismos.

 

6º. El ritme de joc i inici del torneig:

Las partides seran de 30 minuts + 10 segons (30’ + 10”), al ser per internet, els errors de col·locar mal una peça, per equivocar-se al marcar la casella, o qualsevol altre problema, no es podran reclamar.

6º. El ritmo de juego e inicio del torneo:

Las partidas serán de 30 minutos + 10 segundos (30’ + 10”), al ser per internet, los errores de colocar mal una pieza, por equivocarse al marcar la casilla, o cualquier otro problema, no se podrán reclamar.

 

7º. Desempats del torneig: 

Per la classificació del torneig es faren servir els siguents tipus de desempat:  

1-Bucholz-1

2-Bucholz Mitjà

3-Bucholz Total

4-Progressiu

7º. Desempates del torneo: 

Para la clasificación del torneo se usaran los siguiente tipos de desempate:  

1-       Bucholz-1

2-       Bucholz Mitjà

3-       Bucholz Total

4- Progresivo

 

8º. La participació en el torneig:

Implica la total acceptació d’aquestes bases. Al mateix temps els jugadors participants autoritzen la publicació de les seves dades personals esportives, els diferents medis de comunicació del Club d’Escacs Cornellà, com llistats de resultats en ChessResults, classificacions, participants, partides... per eixemple Lichess.

8º. La participación en el torneo:

Implica la total acceptación de estas bases. Al mismo tiempo los jugadores participantes autoritzan la publicación de sus datos personales deportivos, en los diferentes medios de comunicación del Club d’Escacs Cornellà, como listados de resultados en ChessResults, clasificaciones, participantes, partidas... per ejemplo Lichess.

 

9º. El organitzador

Es reserva el dret de canviar qualsevol punto de aquest reglament.

9º. El organizador

Se reserva el derecho de cambiar cualquier punto de este reglamento.

 

Una saludo

Francisco X. Solera


Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera