dimarts, 27 de març del 2018

Política de privacidad del Club Escacs Cornellà

1.   POLITICA DE PRIVACITAT

Avís legal

En compliment amb l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic  (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable: Club d’Escacs Cornellà (CEC)
Nif: CIF
G-59471441

Direcció: Carrer d'Eduard Gibert i Riera, 29, 08940 Cornellà de Llobregat


Contacte: Tel.
626 57 50 61

Mail: clubescacscornella@gmail.com
Activitat: Promoció, organització d’activitats, formació i difusió dels Escacs

CONDICIONS GENERALS D’ ÚS

El portal web http://clubescacscornella.blogspot.com/té com objectiu facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i les activitats  i serveis que presta, pel desenvolupament de la seva activitat.


L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc Web implica la expressa i plena acceptació de les condició exposades en aquest document, sense perjudici d’aquelles particularitats que es puguin aplicar a alguns serveis concrets oferts mitjançant el lloc Web.


El Club d’Escacs Cornellà, CEC,   es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que conté la seva Web o en la configuració i presentació d’aquesta. Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la informació publicada al portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, pel que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateix consultant-ho a les fonts oficials.

PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que forment el lloc Web, així com la estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la plana web, son titularitat de CEC o dels seu col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics que conté el lloc Web.CEC prohibeix expressament la realització de «framing» o la utilització per part de tercers de qualsevols altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc Web.

 

L’ús dels continguts haurà de respectar la seva llicència particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de CEC.Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels texts i continguts proporcionats pel lloc Web, sempre que es concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:


1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
2. Es citi expressament a CEC com a font i origen d’aquests.
3. El propòsit i la funcionalitat de tal ús sigui compatible amb el drets de la Web i/o activitat de CEC.
4. No es pretén un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per  CEC , prèviament i expressament.


Respecte a les cites d’activitats i serveis de tercers, CEC reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició a la Web la existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc el recolzament, patrocini o recomanació.
CEC declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc Web pogués està violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb CEC.

RESPONSABILITAT

CEC no garanteix la inexistència de errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que CEC desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.Tant l’accés al lloc Web de CEC , como l’ús que es pugui fer de la informació que conté la mateixa és exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CEC no es fa responsable de la informació o continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altra mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina Web de CEC.


No obstant i en compliment de la LSSI, CEC posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o infringir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb CEC.


CEC no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin mitjançant les diferents direccions de correu electrònic que apareixen en el seu lloc Web, pel que en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços que conté el nostre lloc Web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços es únicament facilitar la cerca de recursos que li puguin interessar mitjançant Internet. No obstant, aquestes pàgines no pertanyen a CEC, ni es fa una revisió dels seus continguts i, per això, CEC no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació entre CEC i les persones o entitats titulars dels continguts o d’altres llocs webs on es trobin. CEC tampoc es fa responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.


Els enllaços al lloc Web de CEC hauran de respectar les següents condicions:


1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de CEC de la pàgina que realitza l’enllaç.
2. La pàgina Web en la que s’estableixi el híper enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.
3. CEC podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva Web, sense necessitar de al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat el enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tant aviat com rebi la notificació de CEC .
4. No es responsabilitza de mode algun ni garanteix la claredat, exactitud, factibilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que el establiment del híper enllaç pot oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que puguin derivar-se del accés a la pàgina Web del híper enllaç.
5. La pàgina Web en la que s’estableixi el híper enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CEC excepte aquells signes que formin part del mateix híper enllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d’aquestes dades dutes a terme per CEC   tenen com a funcionalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de col·laboradors, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.


Els serveis prestats per CEC estan dirigits a infants, joves i adults. En el cas de serveis de formació i altres activitats dirigides a menors, CECsol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de dades personals o, en el seu cas, pel tractament dels mateixos. CEC es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme la legislació vigent. A aquest efectes adoptarà les mesures per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades laempara a una sèrie de drets en relació al ús que donem de les seves dades.  Tots i cadascun dels seus drets son unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb prèvia comprovació de la seva identitat. A continuació t’indiquem quins son els drets que l’assisteixen:


– Sol·licitar el ACCÈS a les seves dades personals
– Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
– Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l’oblit)
– LIMITAR o OPOSAR-SE al ús que li donem a les seves dades
– Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per casos de serveis de telecomunicacions o internet.
– Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.
– Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant la Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?


Per al exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

CONSULTES PÀGINA WEB

Responsable: Club Escacs Cornellà
Adreça: Carrer d'Eduard Gibert i Riera, 29, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Telèfon:  
626 57 50 61

E-mail: clubescacscornella@gmail.com
Pàgina web: http://clubescacscornella.blogspot.com/

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no estan recaptant o tractant conforme la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè pot realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, en les dades de contacte facilitades a continuació:


Agencia Española de Protección de Datos
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España
Mail: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte de interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al lloc Web o de l’ús dels serveis que aquest pugui oferir, CEC i el Usuari acorden a sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

 

2.   POLITICA DE COOKIES

La web que està visitant utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la navegació i obtenir dades estadístiques. Ha d'acceptar el seu ús mitjançant el botó d'acceptació. Si voleu més informació premi aquí

Txt al que se s’accedeix des del botó “premi aquí” abans citat:


QUÈ SÓN LES COOKIES ?

Les cookies i altres tecnologies similars com ara local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte funcionament de el lloc.

Mitjançant l’ús d’aquests dispositius es permet el servidor web recordar algunes dades relatives a l’usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc.


COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXCEPTUADES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament de la pàgina web o la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari.


QUINS TIPUS DE COOKIES HI HA?


SEGONS LA FINALITAT


·         Cookies tècniques i funcionals : són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, pàg. ex., controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements d’una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials. Inclouen les cookies de personalització, que són les que permeten a l’usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general pre-definides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com, pàg. ex., l’idioma, el tipus de navegador, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei...

·         Cookies analítiques : són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris de el servei.

·         Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

·         Cookies de publicitat: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de l’usuari (retargeting) per permetre la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Més informació a :http://www.lssi.gob.es/Paginas/politica-cookies.aspx  i  Guia sobre l’ús de les cookies de l’AEPD.

·         Cookies socials : són establertes per les plataformes de xarxes socials en els serveis per permetre-compartir contingut amb els seus amics i xarxes. Les plataformes de mitjans socials tenen la capacitat de rastrejar la seva activitat en línia fora dels Serveis. Això pot afectar el contingut i els missatges que veu en altres serveis que visita.

·         Cookies d’afiliats : permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d’afiliació (empreses d’afiliació).

·         Cookies de seguretat : emmagatzemen informació xifrada per evitar que les dades guardades en elles siguin vulnerables a atacs maliciosos de tercers. S’usen només en connexions  HTTPS .


SEGONS LA PROPIETAT


·         Cookies pròpies : són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

·         Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor , sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.


SEGONS EL TERMINI DE CONSERVACIÓ


·         Cookies de sessió: són un tipus de cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.

·         Cookies persistents: són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta , i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

CEC, SL és el responsable del tractament de les dades personals de l’ Interessat  i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i, pel que se li facilita la següent informació de tractament:

Caps del tractament:  segons s’especifica en l’apartat de cookies que s’utilitzen en aquest lloc web.

Legitimació del tractament : per interès legítim del responsable cookies tècniques i per consentiment de l’interessat: cookies analítiques i publicitàries.

Criteris de conservació de les dades : segons s’especifica en l’apartat de cookies utilitzades al web.

Comunicació de les dades : no es comunicaran les dades a tercers, excepte en cookies propietat de tercers o per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Interessat :

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades ia la limitació o oposició al seu tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

·         Per email:clubescacscornella@gmail.com

·         Mitjançant el número de telèfon: 626 57 50 61

 

COOKIES QUE UTILITZEN o PODEN SER UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

Cookies tècniques i funcionals:

 


Cookies analítiques:

 


Per desactivar les cookies d’anàlisi pot utilitzar les següents adreces d’exclusió: Política de privacitat de  Google  i  Exclusió de Google Analytics


Cookies de publicitat:

 

 

També podrà controlar els anuncis i les tecnologies de seguiment amb l’aplicació Ghostery:  http://www.ghostery.com/

Cookies socials:

 


Més informació: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Cookies d’afiliats:

 

Altres cookies de tercers (Google, Youtube, Cloudflare, Bizible):

 


Més informació: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Més informació: 
https://www.bizible.com/privacy-policy

REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT PER INSTAL·LAR COOKIES

COM ELIMINAR LES COOKIES DEL NAVEGADOR

Chrome

1. Selecciona la icona d’Eines
2. Feu clic a Configuració.
3. Fes clic a Mostra Opcions Avançades.
4. A la secció «Privadesa» fes clic a Configuració de contingut.
• Suprimeix les cookies: Fes clic a Totes les cookies i dades del lloc …
• No permetre que s’emmagatzemin cookies.
5. Fes clic a Elimina les dades de navegació (buidar la Memòria cau).
6. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Chrome premi aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. versió 11

1. Selecciona Eines | Opcions d’Internet.
2. Fes clic a la pestanya General.
3. A la secció «Historial de navegació», feu clic a Suprimeix l’historial de navegació a l’sortir.
4. Seleccionar Eliminar arxius.
5. Seleccionar Suprimeix les cookies.
6. Fes clic a Elimina.
7. Fes clic a D’acord.
8. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. versió 65.0.1

1. Selecciona Firefox | històric | Neteja l’historial recent.
2. A la banda de «Detalls», fes clic a la fletxa cap avall.
3. Selecciona les següents caselles de verificació: Cookies, Memòria cau, Inicis de sessió actius
4. Usant el «Període de temps per esborrar» al menú desplegable, selecciona Tot.
5. Feu clic a Neteja ara.
6. Tanca i reinicia el navegador.

Pot acceptar o rebutjar les cookies individualment en les Preferències del Firefox, a la secció Historial disponible a Eines> Opcions> Privadesa.

Per a més informació sobre MozillaFirefox premi aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versió 5.1

1. Selecciona la icona de Safari / Edita | Restaurar Safari.
2. Selecciona les següents caselles de verificació: Esborrar l’historial, Eliminar totes les dades de lloc web
3. Fes clic a Restablir.
4. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Safari premi aquí: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

Opcions – Avançat – Cookies.
Les opcions de cookies controlen la manera en què Opera els maneja i per tant la seva acceptació o rebuig.

Per a més informació sobre Opera premi aquí: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

Altres navegadors

Consulteu la documentació de el navegador que tingui instal·lat.

Entrades populars

Visites

Hola a tots

Hola, que tal?

El nostre club, com tot en aquesta vida, s'està modernitzant, i una d'aquestes coses per poder aconseguir-ho, és estar a internet.

Hem confeccionat aquest blog, i us mantindrem informats de tot el que passa, no només al voltant del nostre club, sinó també tot el relacionat amb el nostre apassionat esport, art, ciència .... que són els Escacs.


Serà un blog en continu creixement, i sempre intentarem tenir-lo tant al dia, com actualitzat, i sempre donant-li més articles, per a tots en general, des dels nostres magnífics jugadors, fins als nois de l'escola, com als pares i familiars, amics, i qualsevol simpatitzant dels Escacs.


Desitjo que us agradi, que participeu amb els vostres comentaris, amb les vostres idees, que si són possibles es faran realitat.


Una salutació, i ens anem veient pel club.
El nostre TEMPLE, "El TEMPLO"

El vostre amic

Francisco Xavier Solera